MATERIAŁY GRAFICZNE
Zapraszamy Państwa do korzystania z elementów graficznych związanych z Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach. Oba wizerunki jeżyka, zarówno z hasłem jak i bez niego, mogą Państwo stosować w materiałach potrzebnych do organizacji obchodów tego Dnia. Każdemu pojawieniu się wizerunku jeżyka powinno towarzyszyć logo Dnia, jak również logo Europejskiej Inicjatywy Zdrowotnej. Podobnie wszelkie inne materiały związane z obchodami powinny być opatrywane kompletem tych znaków.

Prosimy o zachowanie wszelkich elementów graficznych i towarzyszących im napisów w postaci niezmienionej!

MATERIAŁY 2018:

Matriały dla pacjentów:

Plakat
pobierz plik
Logo EDWoA
pobierz plik ZIP
Materiały kierowane do specjalistów w ochronie zdrowia praktykujący w lecznictwie zamkniętym:Fakty i liczby
pobierz plik PDF


Lista pytań kontrolnych
pobierz plik PDF

Pielęgniarki praktyka szpitalna
pobierz plik PDF

Lekarze praktyka szpitalna
pobierz plik PDF
Lekarze Oddziałów Intensywnej Opieki Medycznej
pobierz plik PDF
Pielęgniarki praktyka szpitalna
pobierz plik PDF
Lekarze praktyka szpitalna
pobierz plik PDF
Specjaliści ds antybiotykoterapii
pobierz plik PDF
Lekarze w placówkach opieki długoterminowej
pobierz plik PDF


Archiwum grafik:

Logo EDWoA
pobierz plik ZIP
Jeżyk 1 + hasło

pobierz plik ZIP
Jeżyk 1

pobierz plik ZIP
Jeżyk 2 + hasło
pobierz plik ZIP
Jeżyk 2

pobierz plik ZIP
Ulotki A5
pobierz plik ZIP
Plakat B1
pobierz plik ZIP
Wygaszacz ekranu
pobierz plik ZIP
Ulotka dla pacjentów
pobierz plik ZIP
Ulotka dla lekarzy
pobierz plik ZIP
Plakat dla lekarzy
pobierz plik ZIP
Plakat dla pacjentów
pobierz plik ZIP
Ulotka dla pacjenta 1
pobierz plik ZIP
Ulotka dla pacjenta 2
pobierz plik ZIP
"Bakterie lekooporne"
pobierz plik ZIP


Co roku w dniu 18 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy
o Antybiotykach.


W 2018 r. głównym tematem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, w dalszym ciągu będzie propagowanie racjonalnego stosowania antybiotyków zarówno wśród społeczeństwa jak i profesjonalistów medycznych.
Na czym polega problem?

Dlaczego należy propagować rozważne stosowanie antybiotyków?

Przeczytaj więcej
ZOBACZ TAKŻE:
Odpowiedzialne stosowanie antybiotyków
Planowane konferencje
Działania edukacyjne
Fotografie z wystaw
Fotografie z konferencji
Galeria plakatow on-line

SPRAWOZDANIA:
Sprawozdanie z kampanii 2016
Sprawozdanie z kampanii 2015
Sprawozdanie z kampanii 2013
Sprawozdanie z kampanii 2012
Sprawozdanie z kampanii 2011
Sprawozdanie z kampanii 2010
Sprawozdanie z kampanii 2009
Sprawozdanie z kampanii 2008
© NPOA      NIL